Bất động sản - Rao vặt nhà đất - Thông tin BĐS mới nhất

Điều khoản sử dụng dịch vụ trên Vienthong.com.vn

Thứ hai, 2015-06-22 14:50:00
Bằng việc sử dụng dịch vụ của Vienthong.com.vn, bạn đang đồng ý với các điều khoản sử dụng này. Vui lòng đọc kỹ các thông tin dưới đây.

Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu về sản phẩm (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi).

Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các dịch vụ đó.

Chúng  tôi có quyền sửa đổi, thêm hay bớt đi các điều khoản trong những điều khoản sử dụng dịch vụ dưới đây. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi trong điều khoản sử dụng dịch vụ trên trang này và đề rõ ngày cập nhật lần cuối ngay cuối trang. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản được cập nhật đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với những thay đổi đó. Nếu bạn không đồng ý tuân thủ những điều khoản sử dụng hiện có hay trong tương lai của dịch vụ, xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập dịch vụ. Bạn cần có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên các điều khoản sử dụng dịch vụ để cập nhật các thay đổi.

1. Hành vi người dùng

Bạn hiểu, cam kết và đồng ý rằng việc sử dụng dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và do chính bạn với tư cách là chủ thuê bao thực hiện.

Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ với mục đích:

- Sử dụng dịch vụ với thái độ không tôn trọng pháp luật mà từ đó có thể làm tổn hại, gây quá tải hoặc suy giảm dịch vụ.

- Đe dọa hoặc quấy rối người khác.

- Lưu truyền, chia sẻ, cung cấp các thông tin khuyến khích, mang tính hướng dẫn cho một tội phạm hình sự, vi phạm các quyền của bất kỳ bên nào hoặc vi phạm luật pháp của địa phương, quốc gia hay luật pháp quốc tế.

- Sử dụng hay cố gắng sử dụng tài khoản, dịch vụ của người khác mà không có sự cho phép hoặc tạo nhân thân giả trên dịch vụ.

- Lưu truyền, chia sẻ, cung cấp các thông tin, theo nhận định của công ty, là phản đối, hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng dịch vụ, hoặc có thể khiến công ty hoặc người sử dụng dịch vụ của công ty bị tổn hại và liên đới trách nhiệm.

Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc lôgô nào được sử dụng trong dịch vụ của chúng tôi.

Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi có thể hiển thị một số nội dung không phải của Vienthong.com.vn. Chỉ một mình đối tượng cung cấp sẽ chịu trách nhiệm về nội dung này.

Chúng tôi có thể xem xét nội dung để xác định xem nội dung đó có bất hợp pháp hoặc vi phạm chính sách của chúng tôi hay không, và chúng tôi có thể xóa hoặc từ chối hiển thị nội dung mà chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng nội dung đó vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật pháp.

Lưu ý : Không sử dụng các dịch vụ đó theo cách khiến bạn bị mất tập trung và ngăn cản bạn tuân thủ các luật về an toàn hoặc giao thông.

2. Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền

Vienthong.com.vn thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng kí dịch vụ hoặc nói cách khác bạn đã tự nguyện cung cấp những thông tin đó. Chúng tôi có thể gắn kết thông tin cá nhân thu thập được từ bạn với những thông tin từ những dịch vụ khác của chúng tôi hoặc bên thứ ba để các thông tin được hiển thị tốt hơn, bao gồm chỉnh sửa nội dung giúp bạn.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin cá nhân của bạn cho việc nghiên cứu và phân tích để vận hành và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

Khi chúng tôi sử dụng bên thứ ba để giúp đỡ chúng tôi trong việc xử lí thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi yêu cầu rằng họ phải tuân thủ chính sách về quyền riêng tư của người sử dụng và các chính sách về bảo mật.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với bên thứ ba trong một số trường hợp đặc biệt, như theo yêu cầu của pháp luật, để ngăn ngừa gian lận hoặc những tổn thất có thể và đảm bảo an ninh mạng và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi phúc đáp các thông báo cáo buộc về vi phạm bản quyền và chấm dứt tài khoản của người tái phạm theo quy trình nêu trong luật pháp hiện hành của nhà nước sở tại.

3. Sửa đổi Dịch vụ và Chấm dứt tư cách thành viên

Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến dịch vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Dịch vụ.

Chúng tôi có thể chấm dứt tư cách thành viên, xóa hồ sơ cá nhân của bạn hay bất kì nội dung hay thông tin nào mà bạn đã đăng ký trong quá trình sử dụng dịch vụ vì bất kì lí do nào, hoặc không vì lý do nào, ở bất kì thời điểm nào theo quyết định của công ty, có hoặc không thông báo trước.

Bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. Vienthong.com.vn cũng có thể ngừng cung cấp dịch vụ cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào và bất kỳ thời gian nào.

Trừ các trường hợp được nêu rõ trong các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung, cả Vienthong.com.vn lẫn các nhà cung cấp hoặc nhà phân phối của Vienthong.com.vn đều không đưa ra bất kỳ hứa hẹn cụ thể nào về dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nội dung trong các dịch vụ, chức năng cụ thể của các dịch vụ, mức độ tin cậy, sự có sẵn hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn của các dịch vụ đó. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ theo “hiện trạng”.

Một số lãnh thổ có thẩm quyền tài phán có quy định một số bảo đảm nhất định, chẳng hạn như bảo đảm ngầm định về sự thích hợp cho mục đích thông thường, sự phù hợp cho mục đích cụ thể và không xâm phạm. Trong phạm vi được luật pháp cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả bảo đảm.

4. Trách nhiệm pháp lý

Khi được luật pháp cho phép, Vienthong và các nhà cung cấp cũng như nhà phân phối của Vienthong.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về khoản lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu bị mất mát, thiệt hại tài chính hoặc các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, do bị xử phạt để làm gương hoặc bị trừng phạt.

Trong phạm vi được luật pháp cho phép, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Vienthong.com.vn và các nhà cung cấp cũng như các nhà phân phối của Vienthong.com.vn đối với bất kỳ khiếu nại nào theo các điều khoản này, kể cả bất kỳ bảo đảm ngầm định nào, được giới hạn ở số tiền mà bạn đã thanh toán cho chúng tôi để sử dụng dịch vụ (hoặc, theo sự lựa chọn của chúng tôi, cung cấp lại dịch vụ cho bạn).

Trong mọi trường hợp, Vienthong.com.vn và các nhà cung cấp cũng như các nhà phân phối của Vienthong.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào không thể dự đoán được một cách hợp lý. Cụ thể, vienthong không chịu trách nhiệm với kết quả sử dụng mã thẻ điện thoại, mã thẻ game sau thời gian gửi mail trả thẻ cho khách hàng, vv…

5. Việc sử dụng dịch vụ cho doanh nghiệp

Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi thay mặt cho doanh nghiệp, thì doanh nghiệp đó chấp nhận các điều khoản này.

Doanh nghiệp đó sẽ bồi hoàn và giữ cho Vienthong.com.vn cũng như các công ty liên kết, cán bộ, người đại diện và nhân viên của Vienthong.com.vn không bị tổn hại đối với bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc tố tụng nào nảy sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hoặc vi phạm các điều khoản này, bao gồm cả bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào phát sinh từ các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, khiếu kiện, phán quyết, chi phí tố tụng và tiền phí luật sư.

6. Chính sách trả dịch vụ và hỗ trợ Khách hàng

6.1. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, khách hàng cần liên hệ với vienthong.com.vn qua tất cả các phương tiện hỗ trợ để nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Các giao dịch vào thời gian sau 22h sẽ được hỗ trợ giải quyết vào ngày hôm sau. Các kênh hỗ trợ của vienthong gồm:

- Hotline: 0962 942 556 (Hỗ trợ từ 08h - 17h30p các ngày từ thứ 2 - thứ 6, từ 08h - 12h thứ 7)

- Mail: [email protected]

- Skype: tran-thi-hoai

- Fanpage: https://www.facebook.com/ThecaodienthoaiThecaogameGiare/

6.2. Trong trường hợp các giao dịch thanh toán của khách hàng bị cảnh báo bởi cổng thanh toán (thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế), vienthong sẽ tạm hoãn trả dịch vụ và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để xác thực. Thời gian xét duyệt thông tin thanh toán và phản hồi kết quả đến khách hàng là trong vòng 24h kể từ thời điểm gửi thông báo đến khách hàng.

6.3. Trường hợp giao dịch thanh toán của khách hàng bị cảnh báo giao dịch gian lận, lừa đảo...vv, vienthong có quyền từ chối trả dịch vụ và thực hiện hoàn tiền cho chủ thẻ theo quy định của cổng thanh toán thẻ nội địa hoặc quốc tế.

7. Chính sách Hoàn tiền.

Nếu do lỗi hệ thống: Khách hàng sẽ được cung cấp lại dịch vụ trong vòng 24h.

Nếu do lỗi vienthong.com.vn không cung cấp được dịch vụ, Khách hàng sẽ được hoàn tiền lại về tài khoản ngân hàng.

Thanh toán qua thẻ nội địa: Thời gian hoàn tiền tối đa 5 ngày.

Thanh toán qua thẻ quốc tế: Thời gian hoàn tiền tối đa 7 ngày.

(Chính sách này sẽ được bổ sung và cập nhật liên tục)

Điều khoản được cập nhật ngày 29/3/2016

Liên kết hay