Hotline: 096 294 2556

Bảng chiết khấu cho khách hàng

Nhà phát hành Loại thẻ Chiết khấu Giá bán
Nạp tiền Viettel 20,000 VNĐ (20K) Nạp tiền Viettel 20,000 VNĐ (20K) 2% 19.600 đ
Nạp tiền Viettel 50,000 VNĐ (50K) 2% 49.000 đ
Nạp tiền Viettel 100,000 VNĐ (100K) 2% 98.000 đ
Nạp tiền Viettel 200,000 VNĐ (200K) 2% 196.000 đ
Nạp tiền Viettel 500,000 VNĐ (500K) 2% 490.000 đ
Nạp tiền Viettel 1 triệu - Nạp tiền Viettel 1M chiết khấu cao nhất 2% 980.000 đ
Nạp tiền Mobifone 10,000 VNĐ (10K) Nạp tiền Mobifone 10,000 VNĐ (10K) 2% 9.800 đ
Nạp tiền Mobifone 20,000 VNĐ (20K) 2% 19.600 đ
Nạp tiền Mobifone 30,000 VNĐ (30K) 2% 29.400 đ
Nạp tiền Mobifone 50,000 VNĐ (50K) 2% 49.000 đ
Nạp tiền Mobifone 100,000 VNĐ (100K) 2% 98.000 đ
Nạp tiền Mobifone 200,000 VNĐ (200K) 2% 196.000 đ
Nạp tiền Mobifone 300,000 VNĐ (300K) 2% 294.000 đ
Nạp tiền Mobifone 500,000 VNĐ (500K) 2% 490.000 đ
Nạp tiền Vinaphone 10,000 VNĐ (10K) Nạp tiền Vinaphone 10,000 VNĐ (10K) 2% 9.800 đ
Nạp tiền Vinaphone 20,000 VNĐ (20K) 2% 19.600 đ
Nạp tiền Vinaphone 30,000 VNĐ (30K) 2% 29.400 đ
Nạp tiền Vinaphone 50,000 VNĐ (50K) 2% 49.000 đ
Nạp tiền Vinaphone 100,000 VNĐ (100K) 2% 98.000 đ
Nạp tiền Vinaphone 200,000 VNĐ (200K) 2% 196.000 đ
Nạp tiền Vinaphone 300,000 VNĐ (300K) 2% 294.000 đ
Nạp tiền Vinaphone 500,000 VNĐ (500K) 2% 490.000 đ
Nạp tiền Vietnamobile 10,000 VNĐ (10K) Nạp tiền Vietnamobile 10,000 VNĐ (10K) 2% 9.800 đ
Nạp tiền Vietnamobile 20,000 VNĐ (20K) 2% 19.600 đ
Nạp tiền Vietnamobile 50,000 VNĐ (50K) 2% 49.000 đ
Nạp tiền Vietnamobile 100,000 VNĐ (100K) 2% 98.000 đ
Nạp tiền Vietnamobile 200,000 VNĐ (200K) 2% 196.000 đ
Nạp tiền Vietnamobile 300,000 VNĐ (300K) 2% 294.000 đ
Nạp tiền Vietnamobile 500,000 VNĐ (500K) 2% 490.000 đ
Nạp tiền Beeline 10,000 VNĐ (10K) Nạp tiền Beeline 10,000 VNĐ (10K) 2% 9.800 đ
Nạp tiền Beeline 20,000 VNĐ (20K) 2% 19.600 đ
Nạp tiền Beeline 30,000 VNĐ (30K) 2% 29.400 đ
Nạp tiền Beeline 50,000 VNĐ (50K) 2% 49.000 đ
Nạp tiền Beeline 100,000 VNĐ (100K) 2% 98.000 đ
Nạp tiền Beeline 200,000 VNĐ (200K) 2% 196.000 đ
Nạp tiền Beeline 300,000 VNĐ (300K) 2% 294.000 đ
Nạp tiền Beeline 500,000 VNĐ (500K) 2% 490.000 đ
Liên kết hay
 
Chat với chúng tôi