Hotline: 096 294 2556

Bảng chiết khấu cho khách hàng

Nhà phát hành Loại thẻ Chiết khấu Giá bán
Nạp tiền Viettel 10,000 VNĐ (10K) Nạp tiền Viettel 10,000 VNĐ (10K) 0.5% 9.950 đ
Nạp tiền Viettel 20,000 VNĐ (20K) 0.5% 19.900 đ
Nạp tiền Viettel 50,000 VNĐ (50K) 0.5% 49.750 đ
Nạp tiền Viettel 100,000 VNĐ (100K) 0.5% 99.500 đ
Nạp tiền Viettel 200,000 VNĐ (200K) 0.5% 199.000 đ
Nạp tiền Viettel 300,000 VNĐ (300K) 0.5% 298.500 đ
Nạp tiền Viettel 500,000 VNĐ (500K) 0.5% 497.500 đ
Nạp tiền Viettel 1 triệu - Nạp tiền Viettel 1M chiết khấu cao nhất 0.5% 995.000 đ
Nạp tiền Mobifone 10,000 VNĐ (10K) Nạp tiền Mobifone 10,000 VNĐ (10K) 1% 9.900 đ
Nạp tiền Mobifone 20,000 VNĐ (20K) 1% 19.800 đ
Nạp tiền Mobifone 30,000 VNĐ (30K) 1% 29.700 đ
Nạp tiền Mobifone 50,000 VNĐ (50K) 1% 49.500 đ
Nạp tiền Mobifone 100,000 VNĐ (100K) 1% 99.000 đ
Nạp tiền Mobifone 200,000 VNĐ (200K) 1% 198.000 đ
Nạp tiền Mobifone 300,000 VNĐ (300K) 1% 297.000 đ
Nạp tiền Mobifone 500,000 VNĐ (500K) 1% 495.000 đ
Nạp tiền Vinaphone 10,000 VNĐ (10K) Nạp tiền Vinaphone 10,000 VNĐ (10K) 1% 9.900 đ
Nạp tiền Vinaphone 20,000 VNĐ (20K) 1% 19.800 đ
Nạp tiền Vinaphone 30,000 VNĐ (30K) 1% 29.700 đ
Nạp tiền Vinaphone 50,000 VNĐ (50K) 1% 49.500 đ
Nạp tiền Vinaphone 100,000 VNĐ (100K) 1% 99.000 đ
Nạp tiền Vinaphone 200,000 VNĐ (200K) 1% 198.000 đ
Nạp tiền Vinaphone 300,000 VNĐ (300K) 1% 297.000 đ
Nạp tiền Vinaphone 500,000 VNĐ (500K) 1% 495.000 đ
Nạp tiền Vietnamobile 10,000 VNĐ (10K) Nạp tiền Vietnamobile 10,000 VNĐ (10K) 2% 9.800 đ
Nạp tiền Vietnamobile 20,000 VNĐ (20K) 2% 19.600 đ
Nạp tiền Vietnamobile 50,000 VNĐ (50K) 2% 49.000 đ
Nạp tiền Vietnamobile 100,000 VNĐ (100K) 2% 98.000 đ
Nạp tiền Vietnamobile 200,000 VNĐ (200K) 2% 196.000 đ
Nạp tiền Vietnamobile 300,000 VNĐ (300K) 2% 294.000 đ
Nạp tiền Vietnamobile 500,000 VNĐ (500K) 2% 490.000 đ
Nạp tiền Beeline 10,000 VNĐ (10K) Nạp tiền Beeline 10,000 VNĐ (10K) 2% 9.800 đ
Nạp tiền Beeline 20,000 VNĐ (20K) 2% 19.600 đ
Nạp tiền Beeline 30,000 VNĐ (30K) 2% 29.400 đ
Nạp tiền Beeline 50,000 VNĐ (50K) 2% 49.000 đ
Nạp tiền Beeline 100,000 VNĐ (100K) 2% 98.000 đ
Nạp tiền Beeline 200,000 VNĐ (200K) 2% 196.000 đ
Nạp tiền Beeline 300,000 VNĐ (300K) 2% 294.000 đ
Nạp tiền Beeline 500,000 VNĐ (500K) 2% 490.000 đ
Liên kết hay
 
Chat với chúng tôi