Hotline: 096 294 2556

Bảng chiết khấu cho khách hàng

Nhà phát hành Loại thẻ Chiết khấu Giá bán
Nạp tiền FPT Gate 10K Nạp tiền FPT Gate 10K 3% 9.700 đ
Nạp tiền FPT Gate 20K 3% 19.400 đ
Nạp tiền FPT Gate 50K 3% 48.500 đ
Nạp tiền FPT Gate 100K 3% 97.000 đ
Nạp tiền FPT Gate 200K 3% 194.000 đ
Nạp tiền FPT Gate 500K 3% 485.000 đ
Nạp tiền FPT Gate 1 triệu (1M) 3% 970.000 đ
Nạp tiền FPT Gate 2 triệu (2M) 3% 1.940.000 đ
Nạp tiền FPT Gate 5 triệu (5M) 3% 4.850.000 đ
Nạp tiền Zing Me 10K Nạp tiền Zing Me 10K 3% 9.700 đ
Nạp tiền Zing Me 20K 3% 19.400 đ
Nạp tiền Zing Me 50K 3% 48.500 đ
Nạp tiền Zing Me 100K 3% 97.000 đ
Nạp tiền Zing Me 200K 3% 194.000 đ
Nạp tiền Zing Me 500K 3% 485.000 đ
Liên kết hay
 
Chat với chúng tôi