Hotline: 096 294 2556

Bảng chiết khấu cho khách hàng

Nhà phát hành Loại thẻ Chiết khấu Giá bán
Thẻ VTC 20k Thẻ VTC 20k 3% 19.400 đ
Thẻ VTC 50k 3% 48.500 đ
Thẻ VTC 100K 3% 97.000 đ
Thẻ VTC 200K 3% 194.000 đ
Thẻ VTC 300K 3% 291.000 đ
Thẻ VTC 500K 3% 485.000 đ
Thẻ VTC 1 triệu (1M) 3% 970.000 đ
Thẻ FPT Gate 10K Thẻ FPT Gate 10K 3% 9.700 đ
Thẻ FPT Gate 20K 3% 19.400 đ
Thẻ FPT Gate 50K 3% 48.500 đ
Thẻ FPT Gate 100K 3% 97.000 đ
Thẻ FPT Gate 200K 3% 194.000 đ
Thẻ FPT Gate 500K 3% 485.000 đ
Thẻ FPT Gate 1 triệu (1M) 3% 970.000 đ
Thẻ FPT Gate 2 triệu (2M) 3% 1.940.000 đ
Thẻ FPT Gate 5 triệu (5M) 3% 4.850.000 đ
Thẻ Zing Me 10K Thẻ Zing Me 10K 3% 9.700 đ
Thẻ Zing Me 20K 3% 19.400 đ
Thẻ Zing Me 50K 3% 48.500 đ
Thẻ Zing Me 100K 3% 97.000 đ
Thẻ Zing Me 200K 3% 194.000 đ
Thẻ Zing Me 500K 3% 485.000 đ
Thẻ Oncash Net2E 20K Thẻ Oncash Net2E 20K 3% 19.400 đ
Thẻ Oncash Net2E 50K 3% 48.500 đ
Thẻ Oncash Net2E 100K 3% 97.000 đ
Thẻ Oncash Net2E 200K 3% 194.000 đ
Thẻ Oncash Net2E 500K 3% 485.000 đ
Thẻ Garena (Sò) 20k Thẻ Garena (Sò) 20k 3% 19.400 đ
Thẻ Garena (Sò) 50k 3% 48.500 đ
Thẻ Garena (Sò) 100k 3% 97.000 đ
Thẻ Garena (Sò) 200k 3% 194.000 đ
Thẻ Garena (Sò) 500k 3% 485.000 đ
Thẻ Vcard 20K Thẻ Vcard 20K 3% 19.400 đ
Thẻ Vcard 50K 3% 48.500 đ
Thẻ Vcard 100K 3% 97.000 đ
Thẻ Vcard 200K 3% 194.000 đ
Thẻ Vcard 200K 3% 485.000 đ
Thẻ Vcard 1 triệu 3% 970.000 đ
Thẻ Vcard 2 triệu 3% 1.940.000 đ

Đối tác thẻ

Liên kết hay
 
Chat với chúng tôi