fbads

Trang dành cho các đại lý Vienthong.com.vn

Bảng chiết khấu dịch vụ dành cho đại lý

(Áp dụng từ ngày 19/06/2018)
Chiết khấu cho thẻ điện thoại
Loại thẻ Chiết khấu mua thẻ Chiết khấu nạp tiền
Thẻ Viettel 10K 3.3 % 3.3 %
Thẻ Viettel 20K 3.3 % 1.5 %
Thẻ Viettel 30K 3.3 % 1.5 %
Thẻ Viettel 50K 3.3 % 1.5 %
Thẻ Viettel 100K 3.3 % 1.5 %
Thẻ Viettel 200K 3.3 % 1.5 %
Thẻ Viettel 300K 3.3 % 1.5 %
Thẻ Viettel 500K 3.3 % 1.5 %
Thẻ Viettel 1 triệu 3.3 % 1.5 %
Thẻ Mobifone 10K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Mobifone 20K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Mobifone 30K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Mobifone 50K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Mobifone 100K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Mobifone 200K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Mobifone 300K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Mobifone 500K 4.5 % 4.5 %
Thẻ 3G Mobifone 20K 100 % 100 %
Thẻ 3G Mobifone 28K 100 % 100 %
Thẻ 3G Mobifone 84K 100 % 100 %
Thẻ 3G Mobifone 14K 100 % 100 %
Thẻ Vinaphone 10K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Vinaphone 20K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Vinaphone 30K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Vinaphone 50K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Vinaphone 100,000 (100K) 4.5 % 4.5 %
Thẻ Vinaphone 200K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Vinaphone 300K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Vinaphone 500K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Vietnamobile 10K 5 % 5 %
Thẻ Vietnamobile 20K 5 % 5 %
Thẻ Vietnamobile 50K 5 % 5 %
Thẻ Vietnamobile 100K 5 % 5 %
Thẻ Vietnamobile 200K 5 % 5 %
Thẻ Vietnamobile 300K 5 % 5 %
Thẻ Vietnamobile 500K 5 % 5 %
Thẻ Beeline 10K 5 % 5 %
Thẻ Beeline 20K 5 % 5 %
Thẻ Beeline 30K 5 % 5 %
Thẻ Beeline 50K 5 % 5 %
Thẻ Beeline 100K 3 % 3 %
Thẻ Beeline 200K 5 % 5 %
Thẻ Beeline 300K 5 % 5 %
Thẻ Beeline 500K 5 % 5 %
Chiết khấu cho thẻ game
Loại thẻ Chiết khấu mua thẻ Chiết khấu nạp tiền
Thẻ VTC 20k 5.5 % 5.5 %
Thẻ VTC 50K 5.5 % 5.5 %
Thẻ VTC 100K 5.5 % 5.5 %
Thẻ VTC 200K 5.5 % 5.5 %
Thẻ VTC 300K 5.5 % 5.5 %
Thẻ VTC 500K 5.5 % 5.5 %
Thẻ VTC 1 triệu (1M) 5.5 % 5.5 %
Thẻ VTC 1 triệu (2M) 100 % 100 %
Thẻ VTC 5 triệu (5M) 100 % 100 %
Thẻ VTC 10 triệu (10M) 100 % 100 %
Thẻ FPT Gate 10K 5 % 5 %
Thẻ FPT Gate 20K 5 % 5 %
Thẻ FPT Gate 50K 5 % 5 %
Thẻ FPT Gate 100K 5 % 5 %
Thẻ FPT Gate 200K 5 % 5 %
Thẻ FPT Gate 500K 5 % 5 %
Thẻ FPT Gate 1000K 5 % 5 %
Thẻ FPT Gate 2000K 5 % 5 %
Thẻ FPT Gate 5 triệu (5M) 5 % 5 %
Thẻ Zing Me 10K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Zing Me 20K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Zing Me 50K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Zing Me 100K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Zing Me 200K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Zing Me 500K 4.5 % 4.5 %
Thẻ Oncash Net2E 20K 5 % 5 %
Thẻ Oncash Net2E 50K 5 % 5 %
Thẻ Oncash Net2E 100K 5 % 5 %
Thẻ Oncash Net2E 200K 5 % 5 %
Thẻ Oncash Net2E 500K 5 % 5 %
Thẻ Garena (Sò) 20k 4.5 % 5 %
Thẻ Garena (Sò) 50k 4.5 % 5 %
Thẻ Garena (Sò) 100k 4.5 % 5 %
Thẻ Garena (Sò) 200k 4.5 % 5 %
Thẻ Garena (Sò) 500k 4.5 % 4.5 %
Thẻ BIT 10k 100 % 100 %
Thẻ Bit 20K 100 % 100 %
Thẻ BIT 50K 100 % 100 %
Thẻ BIT 100K 100 % 100 %
Thẻ BIT 200K 100 % 100 %
Thẻ BIT 500K 100 % 100 %
Thẻ Megacard 10K 3 % 100 %
Thẻ Megacard 20K 3 % 100 %
Thẻ Megacard 50K 3 % 100 %
Thẻ Megacard 100K 3 % 100 %
Thẻ Megacard 200K 3 % 100 %
Thẻ Megacard 300K 3 % 100 %
Thẻ Megacard 500K 3 % 100 %
Nạp Scoin (Sohagame) 10K 100 % 100 %
Nạp Scoin (Sohagame) 20K 100 % 100 %
Nạp Scoin (Sohagame) 50K 100 % 100 %
Nạp Scoin (Sohagame) 100K 100 % 100 %
Nạp Scoin (Sohagame) 200K 100 % 100 %
Nạp Scoin (Sohagame) 500K 100 % 100 %
Thẻ Asiasoft (@Point TQC) 20K 100 % 100 %
Thẻ Asiasoft (@Point TQC) 50K 100 % 100 %
Thẻ Asiasoft (@Point TQC) 100K 100 % 100 %
Thẻ Vega Vxu 10K 100 % 100 %
Thẻ Vega Vxu 20K 100 % 100 %
Thẻ Vega Vxu 50K 100 % 100 %
Thẻ Vega Vxu 100K 100 % 100 %
Thẻ Vega Vxu 200K 100 % 100 %
Thẻ Vega Vxu 500K 100 % 100 %
Mọi thắc mắc liên hệ

Công ty cổ phần truyền thông HDC Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Intracom, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@vienthong.com.vn

Skype: tran-thi-hoai

Tel: 096 294 2556

Giao dịch được đảm bảo bởi
 
ssl security certificate
Theo dõi chúng tôi trên Facebook
Chat với chúng tôi