Hotline: 096 294 2556

Các mệnh giá nạp tiền thẻ SCOIN VTC MOBILE

Scoin – VTC Mobile là đơn vị tiền tệ dùng chung cho tất cả dịch vụ thanh toán online do VTC Mobile cung cấp. Scoin nạp vào tài khoản là Scoin thanh toán. Khách hàng có thể sử dụng scoin để nạp tiền game, thanh toán...vv cho các dịch vụ, game do VTC Mobile phát hành và cung cấp trên thị trường. Nạp tiền Scoin online tai vienthong để được hưởng mức chiết khấu cao nhất.

Bạn có thể tham khảo nạp tiền Scoin các mệnh giá link chi tiết:

  1. Nạp Scoin nạp tiền mệnh giá 10K
  2. Nạp Scoin nạp tiền mệnh giá 20K
  3. Nạp Scoin nạp tiền mệnh giá 50K
  4. Nạp Scoin nạp tiền mệnh giá 100K

Liên kết hay
 
Chat với chúng tôi