Hotline: 096 294 2556

Bảng chiết khấu cho khách hàng

Nhà phát hành Loại thẻ Chiết khấu Giá bán
Thẻ 3G Mobifone 20K Thẻ 3G Mobifone 20K 3% 19.400 đ
Thẻ 3G Mobifone 28K 3% 27.160 đ
Thẻ 3G Mobifone 14K 3% 13.580 đ
Liên kết hay
 
Chat với chúng tôi